E-ÜGYINTÉZÉS E-ÜGYINTÉZÉS

Az elektronikus kérelem-beadási felület használata 2015

A 2015. évi e-egységes kérelemmel kapcsolatos tájékoztató anyagok

I. Kitöltést segítő felhasználói tájékoztató

Egységes kérelem kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv 2015.
Egységes kérelem Adatváltozás kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv
Egységes kérelem vis maior kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv
Hasznosítási kódok 2015.
EK jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv 2015
Benyújtandó dokumentumok listája 2015.
Egységes kérelem Adategyeztetés kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv

II. Az egységes kérelemben érintett EMVA 1. tengelyes jogcímek jogcímspecifikus tájékoztató

EMVA Évelő, lágy szárú energiaültetvény támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Fás szárú energiaültetvény támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítése 2015.
EMVA Kertészeti ültetvények korszerűsítése támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Ültetvénykorszerűsítés támogatás tájékoztató 2015.

III. Az egységes kérelemben érintett EMVA 2. tengelyes jogcímek jogcímspecifikus tájékoztatói

EMVA tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás 2015.
EMVA Agrár_erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása 2015.
EMVA AKG támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Erdei közjlóléti létesítmények támogatása tájékoztató 2015.
EMVA Erdészeti potenciál helyreállítása támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Erdőszerkezet átalakítás támogatás tájékoztató 2015.
EMVA KAT támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Natura 2000 erdő támogatás tájékoztató 2015.
EMVA NATURA 2000 gyepterületek támogatás tájékoztató 2015.
EMVA Nem termelő beruházások támogatás tájékoztató 2015.

IV. Az egységes kérelemben érintett NVT jogcím jogcímspecifikus tájékoztatója

NVT Mezőgazdasági területek erdősítése támogatás tájékoztató 2015.

V. Az egységes kérelemben érintett EMGA és nemzeti jogcímek jogcímspecifikus tájékoztatója

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatás tájékoztatás
K0155 Hasznositó személyében bekövetkezo változást bejelentő
K0795_állatorvosi igazolás
K1350_instruktori igazolás
SAPS és termeléshez kötött növény alapú támogatások tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött ÁNT anyajuhtartás támogatás tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött hizottbikatartás támogatás tájékoztató 2015.
Zöldítés támogatás tájékoztató 2015.
Termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás tájékoztató 2015.
Mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer tájékoztató 2015.

VI. Egyéb tájékoztatók

Kárenyhítés I. pillér tájékoztató 2015. 
MePAR blokktérkép változásvezetési kérelem tájékoztató 2015. 
MEPAR Blokktérkép változtatási kérelem - M0001