gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
Gépkatalógus használati útmutató
2015-02-13 11:14

A gépkatalógus a gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely többek között tartalmazza a referenciaárakat is, ami az elszámolható kiadás legmagasabb összege. A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 29.§ (2) bekezdés előírásának megfelelve a gépkatalógus a Miniszterelnökség (továbbiakban: ME), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (továbbiakban: NAIK MGI) közreműködésével készült. Célja, hogy elősegítse az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevétele céljából benyújtott kérelmek szakszerű elbírálását, a megvalósult fejlesztések ellenőrzését, illetve kellő támpontot szolgáltasson az ügyfelek, a pályázatkészítők, a gépforgalmazók, és a kérelmet értékelők számára a gépek, gépegységek ára és technikai paraméterei vonatkozásában.

Ennek érdekében az adatbázis - abból a célból, hogy a támogatás mértékét a beszerzés helyétől, illetve módjától függetlenül, egységes gépárak (referencia ár) alapján lehessen meghatározni - tematikusan tartalmazza azon, mezőgazdasági és erdészeti termeléshez, valamint élelmiszer-feldolgozáshoz szükséges gépek, berendezések és eszközök felsorolását, jellemzőit, amely gépek beszerzése az EMVA keretében, jogszabály útján meghirdetett intézkedések vonatkozásában támogathatónak minősülhet.

A Vhr. 29.§ (5) bekezdése értelmében a gépkatalógusba csak az alábbi feltételeknek megfelelő gépek vehetők fel:

 • rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel,
 • besorolható a katalógusban szereplő gépcsoportok valamelyikébe.


A gépek megfelelőségét igazoló dokumentációk (típusbizonyítvány, típusengedély, munkavédelmi bizonyítvány, CE-jelre vonatkozó Megfelelősség Tanúsítvánnyal stb.) meglétéért a gyártók és forgalmazók felelősséggel tartoznak. A katalógusban szereplő gépek adatai és árai elsősorban a gyártóktól és importőröktől (kizárólagos képviselőktől) származnak, az azokkal kapcsolatos felelősség az adatszolgáltatókat terheli.

A gépkatalógus tartalmazz mezőgazdasági, élelmiszeripari tevékenységekhez, valamint egyéb tevékenységekhez használatos gépeket, berendezéseket.

A gépkatalógusban nem szerepelnek a következő gépek:

 • az egytengelyes kerti traktorok,
 • a mezőgazdasági és erdészeti gépek alkatrészei,
 • a pázsit vagy sportpálya hengerek,
 • a pázsit, sportpálya, park nyírására szolgáló villamos hajtású fűkaszáló gépek,
 • a motoros forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gépek,
 • a motoros, nem forgókéses vágószerkezetű fűkaszáló gépek,
 • az egyéb nem motoros fűkaszáló gépek,
 • a motor nélküli hordozható porozó, permetező készülékek,
 • valamint a kézi hajtású takarmány-előkészítő gépek.


A fentieken túl az alábbi, jellegük szerint nem kifejezetten a mezőgazdasági alaptevékenységhez és az elsődleges feldolgozáshoz szükséges gépek és berendezések sem szerepelnek a katalógusban:

 • a gép-komponensek és - részegységek,
 • a tehergépkocsik,
 • egyes kültéri targoncák,
 • a nagyteljesítményű meliorációs gépek,
 • a közúti tehergépkocsik pótkocsijai,
 • az ipari célú gépek és berendezések,
 • a kézi szerszámok, stb.,


A mezőgazdasági termelésben használatos, és támogatott gépek hat főcsoportba kerültek besorolásra:

 1. Erőgépek a saját motorral rendelkező mobil energetikai eszközök,
 2. Erőgépek munkagépei az erőgépekkel üzemeltetett (vontatott, függesztett, féligfüggesztett vagy rászerelt) gépek,
 3. Növénytermesztés és mezőgazdasági melléktevékenység stabil gépei
 4. Állattartás stabil üzemi gépei
 5. Majori gépek
 6. Egyes kiemelt termelési feladatok speciális gépei, berendezései (Ez utóbbiak között az erdőgazdálkodás, a megújuló energia előállítás, és egyes élelmiszeripari tevékenységek speciális gépei-berendezései szerepelnek.)

A gépkatalógus tartalmaz egy 7. gépfőcsoportot is, amelyben a vidékfejlesztési intézkedések során támogatott gépjárművek kerültek besorolásra.

A fenti besorolás alapján a traktorral vontatott takarmány-kiosztó kocsik, mint erőgépek munkagépei a 2. gépcsoportnál találhatók és nem az állattartásnál (4 gépfőcsoport), a takarmányozás gépei között.

Az élelmiszeripari termelésben használatos, és támogatott gépek 23 csoportba kerültek besorolásra:
10. Gabonaipari feldolgozás gépei, technológiái
11. Tejfeldolgozás és tejtermékgyártás gépei, technológiái
12. Zöldség és gyümölcsfeldolgozás gépei és technológiai berendezései
13. Növényi olaj előállító gépek, berendezések
14. Húsfeldolgozás, húsipari termék előállítás gépei, technológiái
15. Tartósított félkész- és készétel gyártás technológiai berendezései, gépei
16. Fűszerkeverék- és ételízesítő gyártás gépei, technológiái
17. Bor- és pezsgő készítés gépei, technológiái
18. Pálinkagyártás gépei
19. Ipari keveréktakarmány gyártás gépei, technológiai berendezései
20. Általános rendeltetésű élelmiszeripari gépek, berendezések
21. Laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, vizsgáló mérőműszerek
22. Folyamatvezérlő, számítástechnika és informatikai eszközök
23. Élelmiszeripari, környezetvédelmi technológiák gépei, berendezései
24. Vágópontok
25. Mobil vágóhidak
32. Szállítóberendezések
33. Tisztító, osztályozó, szárító, feldolgozó, csomagoló gépek
39. Egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari gépek
41. Egyéb tejfeldolgozás gépei
51. Szivattyúk, mérlegek, tisztítógépek, mosóberendezések, kazánok
59. Műszerek, laboratóriumi berendezések
62. Energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
Az egyes főcsoportokhoz tartozó csoportok/alcsoportok/változatok listáját megtalálja a kódjegyzék menüpontban.

A gépkatalógus egyes oszlopainak jelentése:

 • a "Gépmegnevezés" a gép/technológiai berendezés elnevezését (márkanév és típusazonosító) és egyéb kiegészítő információkat tartalmazza (pl.: fülke nélkül, vagy a mértékegységet, amennyiben a katalógusban szereplő ár nem egy darabra vonatkozik stb.).
 • a "Teljesítmény (kW)" az erőgépek esetében a motorteljesítményt jelenti, munkagépek esetén a szükséges hajtó-teljesítményigényt, élelmiszeripari gépek esetén a beépített teljesítményt jelzi.
 • a "Kerékképlet vagy munkaszélesség" a kerékképlet jelentése erőgépeknél: 4K2 = 4 kerekű, 2 kerékhajtású; 4K2S = 4 kerekű, segéd-mellsőkerék hajtású; 4K4 = 4 kerekű, 4 kerékhajtású, egyforma méretű kerekekkel; L = lánctalpas; GH = gumihevederes. Munkagépeknél ebben az oszlopban a munkaszélesség szerepel centiméterben.
 • a "Hasznos terhelés (t)" jelentése hasznos terhelés tonna. Ez pl. rakodógépeknél, pótkocsiknál stb. fontos jellemző adat, de nem hasznos terhelés pl. a traktorok pótsúlya. Élelmiszeripari gépek esetén a gép kapacitására vonatkozó adatok kerülnek megjelenítésre ebben az oszlopban.
 • a "Tömeg (kg)" a gép saját üzemkész tömegét jelenti.
 • az "Gépár (eFt.)" oszlop a gép ártámogatás alapját képező maximális nettó árát tartalmazza, ezer forintos nagyságrendben. Az árak általában a működőképes gép alapkivitelére vonatkoznak, tartalmazzák a vámot, a kereskedői jutalékot, a szállítás költségét a kereskedő telephelyéig stb., de nem tartalmazzák az ÁFA-t. Több gép esetében a legegyszerűbb alapkivitelhez tartozó ár után, külön sorban a gép teljesebb felszereltségére vonatkozó ár is megtalálható, amelyek beszerzése szintén támogatható.
 • a "Korsz. mutató" a gépek, technológiai berendezések korszerűség, energiatakarékosság (környezetbarát) szempontok szerinti besorolása alapján képzett érték. Amennyiben a mutató értéke 0 "közepesen korszerű", míg az 1 "korszerű".
 • a "Gépkód" egy 8 karakterből álló egyedi azonosító szám. Az 1-4. karakter tartalmazza a gép csoport besorolását, az 5-8. karakter pedig a csoporton belüli sorszám. Pl.: a 2119-0011 gépkód az Erőgépek munkagépei főcsoportban a Talajművelő és földmunkagépek csoportba, az Ekék alcsoportba a Mélyforgató és egyéb ekék változatban a 11-es számú gép.
 • a "Vámtarifaszám" az adott gép vámtarifaszámát tartalmazza.
 • az "Érvényesség kezdete" mezőben az az időpont kerül feltüntetésre, amelytől kezdődően az adott gép ezekkel az adatokkal a gépkatalógusban szerepel.
 • a "Közzététel dátuma" mezőben az adott gép gépkatalógus adatbázisba történő rögzítésének időpontja kerül megjelenítésre.


A gépcsoport és gépalcsoport teljes megnevezése csak a kódszám mellett a kódjegyzékben került kiírásra, a típusjelek mellett nem. A típusjelek oszlopában több olyan jellemző is szerepel, mely utal a gép tulajdonságára és használhatóságára. Ezek kihatással vannak az árra is. Ilyenek például a gép felszereltségére utaló megjegyzések, az erő- és munkagép kapcsolat jellemzése, a munkagépeknél a művelhető sorok száma, a tartálytérfogat, a csőátmérő, a t/h, illetve m3/h teljesítés stb. Ezeket is figyelembe kell venni a keresett típus azonosításánál.

A katalógusban lévő erőgépek árai általában fülkével együtt értendők, ahol nincs fülke, ott ez külön fel van tüntetve.

Egyes EMVA rendeletek megkülönböztetik az egyedi és a technológiai gépberuházásokat. Technológiai gépberuházásnak azok a fix helyre beépítésre kerülő gépek, gépsorok tekintendők, amelyek egy rész- vagy egész termelési folyamatot valósítanak meg (pl. fejőházi technológia, szárítótelepi technológia, borászati technológia stb.). A helyváltoztatásra alkalmas és több termelési folyamatban is alkalmazható gépek egyedi gépberuházásként vehetők figyelembe.

A katalógussal kapcsolatosan felmerülő kérdésekkel és észrevételekkel az MVH ügyfélszolgálatához (gepkatalogus@mvh.gov.hu), és a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézethez (2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4., Tel.: (28) 511-697, Fax: (28) 420-960) lehet fordulni, ahol a téma vezetője vagy a katalógus témafelelősei szolgálnak bővebb felvilágosítással.

 

Csatolt dokumentumok:

  Cím Méret Dátum
 
icon Gépkatalógus kódjegyzék 20121212 83,7 kB 2012-12-17 09:37
 
icon D0061-02 Gépkatalógus felvételi módosítási javaslat Főlap 60 kB 2014-03-04 11:53
 
icon D0062-02 Gépkatalógus Gép adatok betétlap 58,5 kB 2014-03-04 11:49
 
icon Kitöltési útmutató gépkatalógus felvételi és módosítási javaslat 140,7 kB 2014-03-04 11:51
 

  Gépkatalógus  
Verzió: Idöpont:
Gépfőcsoport: Megnevezés:
Gépcsoport: Gépkód (1234-5678):
Gépalcsoport: Gépár tól-ig (eFt):
Gépváltozat: Korszerűségi mutató:
Vámtarifa: Motor teljesítmény:
Megjelenített eredmények száma:
Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Hibabejelentő | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép