gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
64/2005 (VII.04.) MVH közlemény - Hatályon kívül helyezve a 111/2006. számú közlemény alapján!  archiv  archiv
Év/Sorszám: 2005 évi 64. számú
2005-04-06 09:56
Hatályon kívül helyezve / Eredeti
 
A félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2005. évi kifizetésének igényléséről

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13.§ (1) bekezdése és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 9.§-a alapján azon ügyfelek jogosultak kifizetési kérelmet benyújtani, akik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott, támogatási kérelemnek helyt adó, ill. részben helyt adó határozattal rendelkeznek a 2004-es támogatási évre vonatkozóan.

II. A kifizetési kérelem benyújtása

A félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatáshoz kapcsolódó kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az MVH területileg illetékes megyei kirendeltségére (4. számú melléklet) postai úton, tértivevényes küldeményben kell benyújtani egy példányban.

A kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2005. július 1. – 2005. július 31.

III. A kifizetési kérelemként kitöltendő nyomtatvány

A kifizetési kérelem formanyomtatványa beszerezhető az MVH megyei kirendeltségein, valamint letölthető a www.mvh.gov.hu weboldalról.

Kifizetési kérelemként kitöltendő a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2005 évi kifizetési kérelme R3053 számú űrlap (1. számú melléklet).

A 2004. évi bevétel igazolására benyújtandó:

- az őstermelői igazolvány és betétlapjának másolata, amennyiben a bevétel igazolása az őstermelői igazolvány és betétlapjának másolatával történik, illetve

- R3054 számú űrlap (2. számú melléklet), amennyiben a bevétel igazolása a gazdálkodó adóbevallása alapján kiállított nyilatkozattal történik

A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük olvassa el a 3. számú melléklet szerinti Kitöltési útmutatót!

IV. A kifizetési kérelmek elbírálása

Az MVH a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi. Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A kifizetési kérelmek feldolgozását az MVH a benyújtási határidő tartama alatt megkezdi és a benyújtási határidő lejártát követően határozatot hoz.

V. Közlemény kapcsolódó mellékletei

- Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2005 évi kifizetési kérelem (R3053) (1. számú melléklet)

- Nyilatkozat a 2004. évi bevétel igazolásáról a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás 2005. évi kifizetési kérelméhez (R3054) (2. számú melléklet)

- Kitöltési útmutató a Félig önellátó gazdaságok szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás kifizetési kérelméhez (3. számú melléklet)

- MVH megyei kirendeltségeinek címei (4. számú melléklet)

VI. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i 1257/1999 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon kívül helyezéséről;

- a Tanács 2003. szeptember 29-i 1783/2003 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról;

- a Bizottság 2004. április 29-i 817/2004 EK rendelete az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

- A Bizottság 2001. december 11-i 2419/2001/EK RENDELETE a 3508/92/EGK tanácsi rendelettel az egyes

- közösségi támogatási intézkedésekre vonatkozóan létrehozott integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló a 2003. évi LXXIII. törvény;

- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet;

- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet;

- az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a tesztüzemi rendszer keretében kialakított standard fedezeti hozzájárulás értékek alkalmazásáról szóló 146/2004. (IX. 30.) FVM rendelet;

- 27/2005. (III. 31.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet módosításáról;

- 54/2005. (VI. 17.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet módosításáról

További információk a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, és a www.europa.eu.int weboldalakról tölthetők le.

Budapest, 2005. július 4.

Margittai Miklós

elnök

 
Csatolt dokumentumok:
  Cím Méret Dátum
 
icon A közlemény nyomtatható PDF formátumban 130,6 kB 2005-04-06 00:00
 
icon 1. melléklet - R3053 Kifizetési kérelem 2005 28,2 kB 2005-04-06 00:00
 
icon 2. melléklet - R3054 Nyilatkozat a 2005. évi kifizetési kérelemhez 27,6 kB 2005-04-06 00:00
 
icon 3. melléklet - Kitöltési útmutató 407,6 kB 2005-04-06 00:00
 
icon 4. melléklet - MVH megyei kirendeltségeinek címlistája 116,8 kB 2005-04-06 00:00
 

Kapcsolódó linkek, jogszabályok:
Dokumentum neve
Tipusa
111/2006. (XII.1.) MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2006 évi 111. számú
Hatályon kívül helyezve / Hatálytalanító
64/2005 (VII.04.) MVH közlemény - Hatályon kívül helyezve a 111/2006. számú közlemény alapján!
Év/Sorszám: 2005 évi 64. számú
Hatályon kívül helyezve / Eredeti
Keresés

Kategória
Alkalmazások
Euro-árfolyam
Az Európai Központ Bank hivatalos (referencia) átváltási kulcsa
Dátum 1 Euro
2015-10-06 313,58

2015-10-05 311,9

2015-10-02 312,97

2015-10-01 312,8

2015-09-30 313,45
Hírlevél
Hírlevél feliratkozás

 

 
Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép