gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
A kiválasztott jogcím: EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
Általános (1)
Tájékoztatók (5)
Közlemények (57)
GyIK
Statisztikák
Jogszabályok (3)
Alkalmazások (3)
118/2010. (VIII. 4.) MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2010 évi 118. számú
2013-06-04 08:40
Hatályos / Eredeti
 
vis maior esemény bejelentéséről, és a bejelentéshez rendszeresített nyomtatványokról
 
Kapcsolódó jogcímek:
 

- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások
- AVOP \ A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése \ A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók részére nyújtott szaktanácsadás
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ A mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások
- SAPARD \ Vidékfejlesztési intézkedések \ A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenységek fejlesztése
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Agrárerdészeti rendszerek
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)
- Halászati Operatív Program \ Akvakultúra
- EU Intervenciós Intézkedések \ Alkohol intervenció
- EU Belpiaci Intézkedések \ Egyéb \ Állatbetegségek és zoonózisok felszámolásának támogatása
- Nemzeti támogatások \ Csoportmentességi \ Állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatás
- Nemzeti támogatások \ Csoportmentességi \ Állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Állattartó telepek korszerűsítése - Komplex
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Állattartó telepek korszerűsítése - Trágyakezelés
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás
- Nemzeti támogatások \ Mezőgazdasági de minimis \ Anyakecske tartás támogatása
- AVOP \ Technikai segítségnyújtás \ AVOP technikai segítségnyújtás
- Nemzeti támogatások \ Egyéb nemzeti támogatások \ Baromfi állatjóléti támogatás
- EU Külpiaci Intézkedések \ Baromfi-, és baromfihús-, tojás-export \ Baromfi-, és baromfihús-export
- EU Belpiaci Intézkedések \ Szőlő-bor \ Borászati melléktermékek lepárlásának támogatása
- EU Intervenciós Intézkedések \ Cukor intervenció
- EU Belpiaci Intézkedések \ Cukor \ Cukor kvótarendszer
- EU Külpiaci Intézkedések \ Cukor \ Cukor-export
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ Diverzifikáció
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Közvetlen Támogatások \ Elkülönített cukortámogatás
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Közvetlen Támogatások \ Elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás
- EMVA \ EMVA V. tengely tehnikai segítségnyújtás \ EMVA technikai segítségnyújtás
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Energia ültetvények telepítése (LSZ/FSZ)
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Erdészeti potenciál helyre állítása
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Erdő-környezetvédelem
- EU Intervenciós Intézkedések \ EU Élelmiszersegély program
- SAPARD \ Vidékfejlesztési intézkedések \ Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése
- AVOP \ Vidéki térségek fejlesztése \ Falufejlesztés, -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése
- EU Külpiaci Intézkedések \ Feldolgozott termékek (non-annex I.) \ Feldolgozott élelmiszeripari (Non-Annex I.) termék export
- AVOP \ A versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban \ Fiatal gazdálkodók induló támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Fiatal mezőgazdasági termelők
- EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona értékesítés
- EU Külpiaci Intézkedések \ Gabona, rizs \ Gabona-, és gabonatermék-export
- EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona felvásárlás
- EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona minőségvizsgálat
- EU Intervenciós Intézkedések \ Gabona intervenció \ Gabona tárolás és raktárnyilvántartás
- Halászati Operatív Program \ Halastavi Operatív Program Technikai segítségnyújtás
- AVOP \ A versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban \ Halászati ágazat strukturális támogatása
- Halászati Operatív Program \ Halfeldolgozás
- EMVA \ EMVA IV. tengely - LEADER \ Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok finanszírozása
- EU Intervenciós Intézkedések \ Hús intervenció
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ Integrált közösségi és szolgáltató tér
- EU Belpiaci Intézkedések \ Zöldség-gyümölcs \ Iskolagyümölcs-program
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Kedvezőtlen adottságú területek (EMVA)
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Kertészet korszerűsítése
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése
- EMVA \ EMVA IV. tengely - LEADER \ LEADER
- AVOP \ Vidéki térségek fejlesztése \ LEADER+
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Közvetlen Támogatások \ Málna-földieper támogatás
- EU Belpiaci Intézkedések \ Méz \ Méz termelésének és forgalmazásának támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések
- AVOP \ Vidéki térségek fejlesztése \ Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
- AVOP \ A versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban \ Mezőgazdasági beruházások támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatás
- SAPARD \ Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések \ Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Mezőgazdasági földterületek erdősítése (EMVA)
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás
- EU NVT Intézkedései \ Mezőgazdasági területek erdősítése (NVT)
- SAPARD \ Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések \ Mezőgazdasági vállalkozások beruházásainak támogatása
- Nemzeti támogatások \ Mezőgazdasági de minimis \ Mezőgazdasági vállalkozók de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalása
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Natura 2000 gyep
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Mezőgazdasági termékek értéknövelése
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Mikrovállalkozások támogatása
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Turizmus fejlesztése
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Vidéki örökség védelme
- Nemzeti Diverzifikációs Program \ NDP Vidéki települések fejlesztése
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatás
- EMVA \ EMVA II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése \ Nem termelő beruházások
- Nemzeti támogatások \ Csoportmentességi \ Növény-egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Öntözés, melioráció
- Nemzeti támogatások \ Halászati de minimis \ Pontytenyésztési program de minimis támogatása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Egyéb \ Promóciós programok
- Nemzeti támogatások \ Általános de minimis \ Rendezett piaci kapcsolatok kialakításának de minimis támogatása
- EU Külpiaci Intézkedések \ Gabona, rizs \ Rizs-, és rizstermék-export
- EU Intervenciós Intézkedések \ Rizs intervenció
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Területalapú Támogatások \ SAPS kiegészítő (TOP-UP) héjas gyümölcsűek
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Területalapú Támogatások \ SAPS kiegészítő (TOP-UP) rizs
- Nemzeti támogatások \ Egyéb nemzeti támogatások \ Sertés állatjóléti támogatás
- EU Külpiaci Intézkedések \ Sertés, sertéshús \ Sertés-, és sertéshús-export
- SAPARD \ Technikai segítségnyújtás \ SPARD technikai segítségnyújtás
- AVOP \ A versenyképes alapanyagtermelés megalapozása a mezőgazdaságban \ szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Közvetlen Támogatások \ Szárított takarmány
- EU Külpiaci Intézkedések \ Szarvasmarha, marhahús \ Szarvasmarha-, és marhahús-export
- Nemzeti támogatások \ Mezőgazdasági de minimis \ Szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolaj de minimis támogatása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Szőlő-bor \ Szőlőültetvény újratelepítési jogok országos nyilvántartása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Szőlő-bor \ Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Szőlő-bor \ Szőlőültetvények telepítésének és kivágásának engedélyezése és nyilvántartása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Tej és tejtermékek \ Tanulók tejjel és tejtermékekkel történő ellátásának támogatása
- EMVA \ EMVA III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása \ Tanyabusz (EMVA)
- EU Külpiaci Intézkedések \ Tej és tejtermékek \ Tej-, tejtermék-export
- EU Intervenciós Intézkedések \ Tejtermék intervenció
- Nemzeti támogatások \ Csoportmentességi \ Tenyésztésszervezési feladatok támogatása
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Termelői csoportok létrehozása, működése (EMVA)
- EU NVT Intézkedései \ Termelői csoportok létrehozása, működése (NVT)
- Halászati Operatív Program \ Természetesvízi halászat
- Területalapú (SAPS) és Közvetlen Támogatások \ Területalapú Támogatások \ Területalapú (SAPS) támogatások
- EU Külpiaci Intézkedések \ Baromfi-, és baromfihús-, tojás-export \ Tojás-export
- EMVA \ EMVA I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása \ Ültetvények korszerűsítése, telepítése
- SAPARD \ Vidékfejlesztési intézkedések \ Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása
- AVOP \ Vidéki térségek fejlesztése \ Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
- EU Belpiaci Intézkedések \ Zöldség-gyümölcs \ Zöldség-gyümölcs - Működési alapok támogatása
- EU Intervenciós Intézkedések \ Zöldség-Gyümölcs kivonás
- EU Belpiaci Intézkedések \ Zöldség-gyümölcs \ Zöldség-gyümölcs termelői csoportok beruházási támogatása
- EU Belpiaci Intézkedések \ Zöldség-gyümölcs \ Zöldség-gyümölcs termelői csoportok működési támogatása
Dokumentum neve
Tipusa
118/2010. (VIII. 4.) MVH Közlemény
Év/Sorszám: 2010 évi 118. számú
Hatályos / Eredeti
 

Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép