gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
Központi ügyfélszolgálat
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604. Fax: (1) 475-2114
Levél cím: 1476 Budapest Pf. 407.
Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, K, Cs 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, Sz, P 9.00 - 12.00

AKTUÁLIS

 

Tájékoztató az Alba Takarékszövetkezettel kapcsolatban

A H-JÉ-I-317/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről

Tájékoztató az Alba Takarékszövetkezettel összefüggő H-JÉ-I-317/2014. számú határozat kapcsán az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az Alba Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) engedélyeinek felfüggesztésével összefüggésben az MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről az alábbi tájékoztatást adja:

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-317/2014. számú határozata alapján (feltételesen) visszavonták a Takarékszövetkezet számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendeli a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a Takarékszövetkezetnél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.
A határozat alapján a Takarékszövetkezet ügyfeleinek számláin további átutalások nem kerülnek jóváírásra, az MVH az esedékes kifizetéseket a Takarékszövetkezet ügyfelei részére mindaddig nem teljesít, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlaszámot jelentett be, hogy egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új fizetési számlaszámot jelentse be a lenti formanyomtatványok egyikén.

A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01-es nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01-es nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat!
A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.

Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza, amelyek az alábbi linkekre kattintva közvetlenül is elérhetőek.


G1010-01 NyomtatványG1020-01 Nyomtatvány


A kérelemhez csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi fizetésiszámla-kivonat másolatát, vagy a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kérelem benyújtási időpontját megelőző két hónapnál nem régebbi, az ügyfél azonosításához szükséges adatokat, valamint az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek, akik a Takarékszövetkezettel - az ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a Takarékszövetkezet helyett a felügyeleti biztos vagy a végelszámoló hozzájárul.
„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem” formanyomtatványát A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.


G1031 Nyomtatvány


Budapest, 2014. szeptember 1.

friss hírek fejléc
128/2014. (VIII. 28.) MVH Közlemény
a szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatás igényléséről szóló 144/2012. (IX. 12.) számú MVH Közlemény módosításáról

2014-09-02 15:44 Részletek>> 127/2014. (VIII.21.) számú MVH Közlemény
Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről
2014-08-21 18:51 Részletek>> 126/2014 (VIII. 19.) MVH Közlemény
a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2014. évi kifizetési kérelem benyújtásáról
2014-08-21 11:49 Részletek>>
Tájékoztató az Alba Takarékszövetkezettel kapcsolatban

2014-09-01 13:08 Részletek>> Figyelem! Hamarosan lejár a határidő!
Hamarosan lejár az első kifizetési kérelemmel történő elszámolás benyújtására rendelkezésre álló 6 hónapos határidő a technológiai berendezések beszerzése jogcímben!
2014-08-29 14:02 Részletek>> Hamarosan lejár a határidő a mezőgazdasági biztosítási díjtámogatást igénylőknek!

2014-08-19 16:21 Részletek>>
 
Keresés

Kategória
Alkalmazások
Euro-árfolyam
Az Európai Központ Bank hivatalos (referencia) átváltási kulcsa
Dátum 1 Euro
2014-08-07 315,8

2014-08-06 316,06

2014-08-05 314,86

2014-08-04 313,4

2014-08-01 314,49
Hírlevél
Hírlevél feliratkozás

 

 
Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Hibabejelentő | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép