gyengénlátóknak nyomtatás url elküldése emailben
 
Központi ügyfélszolgálat
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604. Fax: (1) 475-2114
Levél cím: 1476 Budapest Pf. 407.
Email: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, K, Cs 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, Sz, P 9.00 - 12.00

Megkezdődött a méhészeti támogatások kifizetése!

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkezdte a vándoroltatáshoz, valamint mézkinyeréshez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésére igényelt támogatások kifizetését, így 2015. január 23-ig 193 méhész-gazdálkodó részére összesen 52,4 millió forint utalásáról rendelkezett. Az MVH a kérelmek feldolgozásának ütemében a támogatások kifizetését folyamatosan teljesíti.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program második támogatási időszakában – azaz a 2014/2015. végrehajtási évben – a méhész-gazdálkodók, továbbá az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei 2014. október 16-tól 16 féle különböző jogcímen igényelhetnek támogatást az MVH-tól a rendelkezésre álló mintegy 1,48 milliárd forint összegű keret terhére. Az 50-50%-ban uniós és nemzeti finanszírozású program célja a méhészeti ágazat versenyképességének és hatékonyságának növelése, továbbá a méhészeti tevékenység korszerűsítése.

A méhész-gazdálkodók a vándoroltatáshoz, valamint mézkinyeréshez és léptároláshoz szükséges 2014/2015. végrehajtási évben beszerzett új eszközökre a rendelkezésre álló közel 190 millió forintos keretből 2015. augusztus 3-ig igényelhetnek támogatást az MVH-tól.


Tisztelt Ügyfeleink!


A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja jelenlegi ügyfelei szíves figyelmét, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése.

Az elektronikus adatellenőrzés elvégzésére jogosult személyek:
1. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti.
2. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.
3. Amennyiben nem rendelkezik az ügyfél olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor a „Meghatalmazás kezelés” menü alatt található nyomtatványok alkalmazásával jelentsen be olyan meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt, akinek jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére. Ezen képviselő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.
Továbbá, amennyiben az ügyfél már rendelkezik a 2. pont szerinti meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akkor más - az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére jogosult - meghatalmazottat vagy technikai közreműködőt csak az érintett meghatalmazás vagy technikai közreműködés visszavonásával és új bejelentésével tudja módosítani.

Részletes tájékoztató itt olvasható


Termékeny, bőséges évet kívánva, köszönettel:


MVH
Ügyfél-nyilvántartás


A programozási ciklus eddigi legmagasabb összegű EMVA-kifizetéseit teljesítette az MVH

Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 2007-2013-as programozási időszak eddigi legmagasabb, 258 milliárd Ft összegű támogatás kifizetését teljesítette 2014-ben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott intézkedések esetében.

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházási jogcímeknél a hivatal több mint 50 000 kérelemre
160,5 Mrd Ft kifizetését hagyta jóvá.

A mezőgazdasági támogatások közül a legmagasabb összeg, - 52 milliárd Ft -, az állattartáshoz kapcsolódott. A forrást az állattartó telepek korszerűsítésére és technológiai berendezések beszerzésére használhatták fel a sikeres pályázók. A vidékfejlesztési támogatásoknál falumegújításra és -fejlesztésre közel 10 milliárd Ft-ot, LEADER intézkedésekhez kapcsolódóan csaknem 29 milliárd Ft támogatást fizetett ki az MVH.

A terület és állatlétszám alapú jogcímeknél közel 27 ezer kérelemre több mint 40 milliárd Ft kifizetése kezdődött el 2014 decemberében.


A Magyar Vidék Hitelszövetkezet (a továbbiakban: Hitelszövetkezet) engedélyeinek felfüggesztésével összefüggésben, az MVH-hoz bejelentett fizetési számlaszámok módosításával kapcsolatos teendőkről

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-540/2014. számú határozata alapján visszavonta a Hitelszövetkezet számára kiadott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyeit és egyidejűleg az esetleges végelszámolás vagy felszámolás kezdő időpontjáig felügyeleti biztosként kirendeli a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.) (a továbbiakban: Nkft.) azzal, hogy az irányadó jogszabályi előírások alapján a Hitelszövetkezetnél a felügyeleti biztosi teendőket az Nkft. által kijelölt két felügyeleti biztos látja el.

A határozat alapján a Hitelszövetkezet ügyfeleinek számláin további átutalások nem kerülnek jóváírásra, az MVH az esedékes kifizetéseket a Hitelszövetkezet ügyfelei részére mindaddig nem teljesíti, amíg azok új fizetési számlaszámot nem jelentenek be.

A fentiekre figyelemmel az MVH kéri valamennyi érintett ügyfelét, hogy aki az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben a Magyar Vidék Hitelszövetkezetnél vezetett fizetési számlaszámot adott meg, az egy másik pénzintézetnél nyisson új fizetési számlát és az új számlaszámot jelentse be az alábbi formanyomtatványok egyikén.

A természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók) a G1010-01 nyomtatványon, nem természetes személyek (gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) a G1020-01 nyomtatványon jelenthetik be új fizetési számlaszámukat!


Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 1. számú, illetve 2. számú melléklete tartalmazza.

A fizetési számlaszám módosítását a nyomtatványok kitöltésével - személyesen, vagy postai úton - kell bejelenteni az MVH bármely szervezeti egységénél.

Az adatok módosítására irányuló kérelmek formanyomtatványait a fenti linkekre kattintva közvetlenül is elérhetik.

A kérelemhez továbbá csatolni kell az ügyfél azonosításához szükséges adatokat tartalmazó, az ügyfél nevére szóló fizetési számlaszám létezését igazoló, két hónapnál nem régebbi dokumentum valamelyikét:

- az új fizetésiszámla-kivonat másolatát;
- vagy az új számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató nyilatkozatát, amely tartalmazza az ügyfél azonosításához szükséges adatokat.

A fentiektől eltérően kell eljárnia azoknak az ügyfeleknek akik, a Hitelszövetkezettel - az ügyfél és a Hitelszövetkezet közötti finanszírozási (hitel) kapcsolattal összefüggő - az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében rögzített fizetési számlaszámra vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: banki megállapodás) kötöttek. Amennyiben ezen ügyfelek a fizetési számlaszámukat meg kívánják változtatni, arra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a banki megállapodás az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerből való törléséhez a Hitelszövetkezet helyett a felügyeleti biztos (vagy a végelszámoló) hozzájárul.

„Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem” formanyomtatványát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30) számú közlemény 8. számú melléklete tartalmazza, amely az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető.

G1031 Nyomtatvány


Amennyiben a nyomtatványok és a csatolandó dokumentumok kitöltésével és benyújtásával kapcsolatban kérdésük van, kérem, forduljanak bizalommal a területi kirendeltségekhez, vagy hívják telefonon központi ügyfélszolgálati irodánkat!
Központi ügyfélszolgálat: +36 1 374-3603 vagy +36 1 374-3604

friss hírek fejléc
26/2015. (I. 26.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
2015-01-26 12:29 Részletek>> 25/2015. (I. 26.) MVH közlemény
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről
2015-01-26 12:31 Részletek>> 24/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
2015-01-26 12:31 Részletek>>
Megkezdődött a méhészeti támogatások kifizetése!
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) megkezdte a vándoroltatáshoz, valamint mézkinyeréshez és léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésére igényelt támogatások kifizetését
2015-01-26 09:08 Részletek>> Egyre népszerűbb az iskolagyümölcs-program
Az iskolagyümölcs-programban jelentős előrelépés történt tavaly, hiszen a 2014-ben folyósított mintegy 2,72 milliárd forint közel 1 milliárd forinttal haladta meg a 2013-ban kifizetett támogatások összegét.
2015-01-19 11:39 Részletek>> Nő az iskolatej program népszerűsége
Az iskolatej-programra közel 1 milliárd forinttal nagyobb összeget fizetett ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2014-ben, mint az előző esztendőben.
2015-01-19 09:42 Részletek>>
 
Keresés

Kategória
Alkalmazások
Euro-árfolyam
Az Európai Központ Bank hivatalos (referencia) átváltási kulcsa
Dátum 1 Euro
2014-12-11 308,14

2014-12-10 307,21

2014-12-09 305,75

2014-12-08 306,55

2014-12-05 307,25
Hírlevél
Hírlevél feliratkozás

 

 
Adatvédelem | A honlapról | Elérhetőségek | Hibabejelentő | Impresszum | Jogok és feltételek | Honlaptérkép