Közlemények Közlemények

 

64/2016. (VII. 12.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a sovány tejpor rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

63/2016. (VII. 7.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a sovány tejpor pályázati eljárás keretében történő állami intervenciós felvásárlásának lezárásáról

62/2016. (VII. 5.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a 2016. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelemhez kapcsolódó kiesés-pótlás bejelentésekről

61/2016. (VI. 22.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 2016. június 10-i 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján meghatározott műveletek végrehajtásának engedélyezéséről

60/2016. (VI. 22.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU bizottsági rendeletben meghatározott 3000 (háromezer) tonna tagállami termékmennyiségi keret kimerüléséről

59/2016. (VI. 21.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról

58/2016. (VI. 15.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról

57/2016. (VI. 9.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet alapján a támogatás igénybevételéhez kapcsolódó nyomtatványok rendszeresítéséről

56/2016. (VI. 2.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságok kezelésének, valamint az országos tartalékból történő igénylésének rendjéről.

54/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

Az állatalapú támogatásokhoz (anyatehéntartás, anyajuhtartás) kapcsolódó birtokátruházás bejelentésekről

53/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás (állati génmegőrzés támogatása) kifizetésének igényléséről

52/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről

51/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos archív

a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény módosításáról

50/2016. (V. 19.) számú MVH Közlemény
Hatályos archív

a 2016. támogatási évre vonatkozó átmeneti nemzeti tejtámogatás részfizetéséről történő lemondási lehetőségről szóló 39/2016. (IV.21.) MVH Közlemény módosításáról

49/2016. (V. 19.) számú MVH Közlemény
Hatályos

A termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016. évi kifizetésének igényléséről

48/2016. (V. 19.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a vaj rögzített áron történő intervenciós felvásárlásáról

47/2016. (V. 17.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

46/2016. (V. 3.) számú MVH Közlemény
Hatályos

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII. 30.) MVH Közlemény módosításáról

45/2016. (IV. 28.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás jóváhagyása iránti kérelem, és azok módosításának, átruházásának jóváhagyása iránti kérelmek nyomtatványainak közzétételéről

44/2016. (IV. 28.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2016. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről